Súťaž

Každý mesiac odmeníme spolu s partnermi vybraných anjelských zákazníkov. Súťaž bude rôznorodá, každý mesiac zverejníme podmienky.

SÚŤAŽ NA MESIAC September – Pravidlá súťaže

Pošlite nám spolu s menom a adresou na anjelsky@dobryanjel.sk fotografiu, ako používate v domácnosti anjelský výrobok a vyhrajte. Výhercov vyberieme na konci každého kalendárneho mesiaca. Odmeníme autorov najdobrejších fotografií. Zaslaním fotografie súhlasíte s jej prípadným zverejnením na facebooku Dobrého anjela a na www.anjelsky.sk

Ceny:

1. - 5. Anjelský darčekový balík:
- hand made Anjel
- dáždnik Dobrý anjel
- hrnček Dobrý anjel
- kniha O Bezvláske
- tričko žlté Dobrý anjel
- tričko biele Srdce na správnom mieste
- tremohrnček
- vôňa do auta
- odznak
- nálepku na sklo auta
- magazín Príbehy nádeje

6. - 10. Anjelské tričko Srdce na správnom
mieste.
POŠLITE NÁM FOTOGRAFIE NA ZVEREJNENIE, AJ KEĎ VÁM NEJDE O CENY. POTEŠÍTE NÁS AJ SEBA.

Výhercovia

V mesiaci september sa zapojili a balíčky získavajú:

  Katarína Šebeštínová, Želiezovce
  Alena Kohútová, Poprad

V mesiaci október sa zapojila a balíček získava:

  Janka Ondrejková z Liptovskej Štiavnice

V mesiaci november sa zapojila a balíček získava:

  Marcela Železniková z Raslavíc

Organizátor súťaže:
Dobrý Anjel, n.o. Karpatská 15, 058 01 Poprad
IČO: 37 887 319
DIČ: 2022302315

Trvanie súťaže: 01.09.2017 – 30.10.2017

Do súťaže sa môže zapojiť úplne každý. Do súťaže nebudú zaradený zamestnanci organizátora ani ich rodinní príslušníci.

Prvý týždeň nasledujúci po ukončení celomesačnej súťaže, odmeníme desiatich výhercov. Výhercovia budú s výhrou oboznámení na web stránke www.anjelsky.sk a na facebooku Dobrého anjela.

Výhercom budú výhry odovzdané prostredníctvom Slovenskej pošty.

Výherca stráca nárok na výhru v prípade porušenia podmienok súťaže, ak je zamestnancom alebo rodinným príslušníkom organizátora.

Súťažiaci dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, t.j. meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa pre marketingové účely. Organizátor sa zaručuje, že osobné údaje súťažiacich nebudú zneužité, poskytnuté tretím stranám. Súhlas je poskytovaný na dobu trvania súťaže.

Organizátor, Dobrý Anjel, n.o. prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odoberaná ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

Sledujte nás na Facebooku